MHC Rosmalen

Welkom op de site van MHC Rosmalen

 

Actueel

Concept trainingsschema 2016-2017 

kijk hier


Contibuties seizoen 2016-2017

Het seizoen 2015/2016 is alweer ten einde en we zijn allemaal toe aan vakantie. Als hockeyclub zijn we echter al weer een tijdje bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een belangrijk aspect hiervan is de bepaling en het innen van de contributie voor het komende seizoen. Vorig seizoen hebben wij een verhoging boven de indexatie doorgevoerd om (onder andere) de kwaliteit van onze trainingen te kunnen verbeteren. Dit seizoen kunnen we, mede door de komst van het vijfde veld, volstaan met uitsluitend de CBS indexering op de contributie.
 
Dit houdt in dat de contributies stijgen met 2,2%. Voor de trimmers hebben we hierop een uitzondering gemaakt. We hebben moeten constateren dat de kosten/baten (vooral door onderbezetting in de trainersstaf) niet geheel in verhouding waren, daarom zal voor de trimmers sprake zijn van een verlaging van € 3 (in plaats van een stijging van € 3, derhalve een verlaging van € 6). Op de website bij het lidmaatschap is de tabel met de vernieuwde contributies opgenomen, hierin kun je zien wat dit voor jouw contributie betekent.
 
Aangezien we uitsluitend een verhoging van de contributie conform de indexering doorvoeren is geen voorafgaand akkoord van de Algemene Ledenvergadering (ALV) vereist. Om onze plannen rondom de verbouw van het clubhuis te realiseren zullen wij het incasso moment van de contributie vervroegen. We zullen daarom de incassering in september plaats laten vinden zodat er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de verbouwing van ons clubhuis te gaan financieren.
 
We wensen jullie een fijne vakantie en zien jullie graag terug in het nieuwe seizoen!
 
Namens het bestuur,
 
Davy van der Veeken


Uitbreiding veldcapaciteit !! Veld 5
 
In de afgelopen tijd hebben wij ons bij de gemeente Den Bosch hard gemaakt om een uitbreiding te kunnen bewerkstellingen van onze veldcapaciteit. Deze uitbreiding is hoogstnoodzakelijk om onze nog steeds groeiende wachtlijst enigszins te kunnen verkleinen. Gisteren is de beslissing genomen dat er een nieuw zandingestrooid veld zal worden aangelegd bij MHC Rosmalen. Het vijfde veld wordt dus een feit. Binnenkort zal worden gestart met de noodzakelijk voorbereidingen om te komen tot realisatie van de aanleg.
 
Bestuur MHC Rosmalen


Renovatie / verbouw clubhuis
 
In de voorbije maanden zijn door het bouwteam grote stappen gezet om nu daadwerkelijk te kunnen komen tot renovatie / verbouw van ons clubhuis. Om voortgang te houden in het traject zal er begin volgende week een aanvraag tot omgevingsvergunning worden ingediend bij de gemeente Den Bosch. We zullen het huidige clubhuis; verblijfsruimte, horecagedeelte, keuken en opslagruimten helemaal strippen en weer opbouwen in een moderne look. Hier zien jullie een weergave hoe het gaat worden.
 
nieuw clubhuis impressie veld 1_1.JPG nieuw_clubhuis_impressie.JPG
 
Bestuur MHC Rosmalen

  • Social Media

  • Webcam MHC Rosmalen

  • Nieuws voor de site

    Mail het naar redactie@mhcrosmalen.nl
    Ook voor opmerkingen over of reacties op de inhoud van deze site.
    Het email adres van het ledensecretariaat is leden@mhcrosmalen.nl

Hoofdsponsor

Sponsors

Alle Acties Alle Sponsoren SponsorLogin